Credits

Monday, March 15, 2010

Oath of Allegiance (Panatang Makabayan)

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungan
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas

This is commonly recited in school but I don't really remember the words anymore. Now that I am older, I read it again and reflect on the words, and it means much more.
It brings inspiration and respect to our country.

0 comments: